In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 13.30 น.

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสงขลา ภายใด้การอำนวนการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6.บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.
ร.ต.อ.รณฤทธ อินทร์คง รอง สว.กก.6 บก.ปทส.

ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดสงขลาจับกุมตัว
1.นายทัศนัย อายุ 21 ปี
2.นายประสิทธิ์ อายุ 25 ปี

พร้อมด้วยของกลาง
1.เลื่อยวงเดือน จำนวน 3 ตัว
2.เครืองรีดไม้ จำนวน 2 ตัว
3.เลื่อยวงเดือนตัดองศา จำนวน 1 ตัว
4.กบไฟฟ้าไสไม้ จำนวน 1 เครือง
5.กบไสขนาด750w จำนวน 1 เครือง
6.เครืองเจาะไม้ จำนวน 1 เครือง
7.เครืองเจียขัด จำนวน 1 เครือง
8.เครืองขัดหิน จำนวน 1 เครือง
9.เครืองตัดเหล็ก จำนวน 1 เครือง
10.ปักเต้า จำนวน 1 อัน
11.ตลับเมตร จำนวน 1 อัน
12.ไม้แปรรูปขนาด1×2 จำนวน 8 แผ่น
13.วงกบไม้ขนาด 55×125 จำนวน 2 ชิ้น/อัน

โดยกล่าวหาว่า
1.กระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48
2.กระทำความผิดตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12

สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม โรงงานแปรรูปไม้ไม่มีเลขที่ ริมถนนลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นำผู้ถูกจับส่ง พงส.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพือดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
ปจว.ข้อ 37 ลง 6 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น.คดีที่ 1837/62 ยึดทรัพย์ 968/62
ร.ต.อ.จิระศักดิ์ฯ พงส.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Recent Posts