In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 30พค 62 เวลา 10.45น -13.30น

สายตรวจกก6บก ปทส ประจำจังหวัดตรัง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก6 บก ปทส พ.ต.ท. ก่อเกียรติ รุ่งสังข์. รองผกก6 บก ปทส พ.ต.ท. ประวิทย์ แตงอุดม สว กก6 บก ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล. สว กก6 บก ปทส. พ.ต.ต. สมภพ ตรงต่อกิจ สว กก6 บก ปทส. ได้สั่งการให้สายตรวจกก6 บก ปทส. ประจำจังหวัดตรัง ได้ร่วมบูรณาการทวงคืนผืนป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ถูกทำลายและบุกรุกจึงได้ยึดคืนตามนโยบายรัฐบาล

ได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานซึ่งมีดังนี้.
1. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่32 อ ย่านตาขาว
2. เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10 ที่. 125/2561 ลง. 26 พย 61
3. เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10 ที่ 126/2561 ลง 26 พย 61.
4. เจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดตรัง
5. เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าตง 3. ( ย่านตาขาว).
6. ตำรวจกก6 บก ปทส. ประจำจังหวัดตรัง
7. ตำรวจสภ หาดสำราญ อ หาดสำราญ จ ตรัง.
8. กำนันตำบลบ้าหวี อ หาดสำราญ จ ตรัง

จึงได้ร่วมกันทำการตรวจยึดพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นบ่อกุ้งเก่าซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลนเนื้อที่. 10-2- 40ไร่ เหตุเกิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองใหดน ป่าคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอ. และป่าคลอกแพรกออก. ท้องที่ ม 4. ต บ้าหวี อ หาดสำราญ จ ตรัง. คณะเจ้าหน้าที่จึงได้มอบเรื่องราวให้นายเสริมศักดิ์. ทองมีเอียด หัวหน้าสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่32ไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพงส สภ หาดสำราญ อ หาดสำราญ จ ตรัง. เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ปจวข้อ 3. เวลา. 15.50น. ลง 30 พค62. คดีอาญาที่ 81/62. ร.ต.ท. ธัชชัย จันทรา. รายงาน.

Recent Posts