In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

(สงขลา)วันนี้ 14ก.พ.2562 เวลา 14.00 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้การสั่งการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิระบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.สมชาย ศรพล สว.6 กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.สั่งการให้สายตราจจังวัดสงขลา ร่วมกับ
-จนท.อุตสาหกรรม
-จนท.กอ.รมน.จังหวัด
-จนท.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย บก.ควบคุม มทบ.42
-จนท.สิ่งแวดล้อม ที่ 16 สงขลา
-จนท.สภ.เมืองสงขลา
ร่วมกันตรวจฝุ่นละออง PM 2.5 โงงาน บ.สุชญา จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปอาหารและบรรจุในภาชนะปิดสนิท (ปลากระป๋อง) เชื้อเพลิงที่ใช้ ก๊าซ LPG ตั้งอยู่ที่ 119/10 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี คุณนิทัศน์ คุณพิทักษ์ ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้นำตรวจ ผลการตรวจปรากฎว่า ปกติ ตรวจเสร็จเวลา 15.10 น.
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

Recent Posts