In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันนี้ ๓ ก.ค.๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕ บก.ปทส., พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รองผกก.๕ บก.ปทส., พ.ต.ท.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ รองผกก. บก.ปทส., พ.ต.ท.ธนกฤษณ์ คล้ายทอง สว.กก.๕ บก.ปทส.

มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธรรศวัจน์ บวรนันทเสถียร รอง สว. กก.๕ บก.ปทส. เป็นตัวแทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เรื่องรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกรณีบริษัท ธุวพลังงาน จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ ปล่อยมลพิษ กลิ่นเหม็น และน้ำเสีย โดยมีนาย ณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน

หน่วงงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนชาวบ้านจำนวน ๒ คน, คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี(ก.ธ.จ.), ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี, ศูนย์วิจัยภาคตะวันตก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๘ (ราชบุรี), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี, นายอำเภอโพธาราม, นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ระหว่างการประชุมมีชาวบ้านจาก ต.ดอนทราบ อ.โพธาราม จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน รอฟังผลการประชุมอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่า เทศบาลตำบลดอนทรายจะยังไม่ต่อใบอนุญาตในปี ๒๕๖๒ ให้กับ บริษัท ธุวพลังงาน จำกัด จนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษ ทางอากาศ และทางน้ำ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอีก เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่ดำเนินการให้ถูกระเบียบ เทศบาลตำบลดอนทราบจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการนำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจกับประชาชน

จากนั้น เวลา ๑๒.๑๕ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการนำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจกับประชาชน ร่วมกันเข้าตรวจสอบที่โรงงานของบริษัท ธุวพลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๕๕/๕ หมู่ ๕ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จว.ราชบุรี โดยมีชาวบ้านรออยู่หน้าบริเวณโรงงาน

นายณรงค์ฯ สั่งการให้เทศบาลตำบลดอนทรายนัดวันนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้าน เพื่อร่วมตรวจสอบผลการติดตั้งระบบกำจัดมลพิษที่โรงงานธุวพลังงานฯ ต่อไป

ผู้รายงาน ร.ต.อ.ธรรศวัจน์ บวรนันทเสถียร เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๕ ๒๑๕๙

Recent Posts