In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

12 ก.ค.62 เวลา 09.00น.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ อ.แม่สอด จ.ตากโดยการอำนวยการของพ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส.

ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5(ห้วยไม้แป้น)
-จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 ตาก
– จนท.ตชด.346

ตรวจยึด 1 ราย
– ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด

พร้อมของกลาง
1.ไม้ยางแปรรูปจำนวน 41 แผ่น ปริมาตร 2.50 ลบ.ม มูลค่าไม้ของกลาง 50,000 บาท
– โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11,48
– เหตุเกิดที่บริเวณสวนไม้สัก บ้านแม่กุบูรพา ม.11 ต.แม่กุ อ.แม่สอดจ.ตาก
-นำส่งพงส.สภ.แม่สอดดำเนินคดี ปจว.ข้อ 14 เวลา 16.27 น. ลว.12 ก.ค.62 คดี 1218/62 ยึดทรัพย์ 235/62 ร.ต.อ.สามารถ สิงนวล พงส.

ร.ต.ต.สมพงษ์ สีตามา 081-7585251 รายงาน

Recent Posts