In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส./พ.ต. ท. อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์. รอง. ผกก. 4. บก. ปทส. / พ.ต.ท. พากษกร์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันอละรักษาป่าที่. ชร. 8(พญาเม็งราย)
-เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง. ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน. บ้านร่องเจริญ. ม. 11 ต. ผางามอ.เวียงชัย. จว. เชียงราย

– ตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์โดยมิชอบ. เนื้อที่จำนวน 2-2-52 ไร่
-โดยกล่าวหาว่า กระทำผิด. พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.44 *ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรืเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต
ม. 11 ฐานทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือ เผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ม.14 ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้หรือกระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต

-เหตุเกิด.ในเขตป่าสงวน ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา. ป่าด้านทิศใต้ ของบ้านร่องเจริญ. ม. 11
ต. ผางาม อ.เวียงชัย. จว. เชียงราย

– นำส่ง พงส. สภ.พญาเม็งราย. จว .เชียงราย ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 14.30 น.
คดีที่. 189/62
ลงวันที่ 23 พ. ค. 2562
-ด.ต.เสนอ หลวงขัน รายงาน (06-2596-5922)

Recent Posts