In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส. ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปทส.ภ.5
– เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 34 ศปป.ที่ 3 สปพ.กรมป่าไม้
– จนท. ฝ่ายปกครองพร้อม อส.อำเภอเชียงของ
– จนท. ตำรวจ สภ.เชียงของ
– จนท. ทหารพราน 3101
– จนท. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4(หาดไคร้)
– จนท. ฝ่ายปกครองบ้านห้วยเย็น ม.7 ต.ริมโขง อ.เชียงของ
– จนท. วนอุทยานห้วยทรายมาน
– จนท. สวนป่าห้วยทรายมาน
– หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ
– ตรวจยึดได้ 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
พร้อมด้วยของกลาง
-พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 3-0-28 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 96,024 บาท
– โดยกล่าวหาว่า
กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ฐาน”บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทำประโยชน์ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน”บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ ยึดถือ ครอบครอง เข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”
– เหตุเกิดที่ ป่าด้านทิศตะวันออก บ้านห้วยเย็น ม.7 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
– นำส่ง พงส. สภ.เชียงของ ดำเนินคดี ตามปจว.ข้อ 9 เวลา 22.20 น. วันที่ 22 มี.ค 62 คดีที่ 134/62 ร.ต.อ.ธิติพัทธ์ฯ พงส.
-(พฤติการณ์แห่งคดี คณะ จนท.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากราษฏร์ ในพื้นที่ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ฯลฯ)
ด.ต.เสนอ หลวงขัน รายงาน 06-2596-5922

Recent Posts