In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส. / พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. /พ.ต.ท. โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี สว.กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด กกล.รส.จว.ชร.
– เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปทส.ภ.5
– เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปทส.ภ.จว.เชียงราย
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ มจป.2 เชียงราย
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ป่าไม้เชียงราย
– เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 34 ศปป.ที่ 3 สปพ.กรมป่าไม้
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อม อส.อำเภอเชียงแสน
– เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน
– เจ้าหน้าที่ทหารพราน 3101
– เจ้าหน้าที่ นรข.เชียงราย
– เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเชียงแสน
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4(หาดไคร้)
-พฤติการณ์แห่งคดี คณะ จนท.ได้ร่วมกันตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดเชียงรายที่ 101/2562
ลง10 มี.ค.2562
– ตรวจยึดได้ 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
พร้อมด้วยของกลาง
-ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 145 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 13.25 ลบ.ม.คิดเป็นค่าภาคหลวง จำนวน 2,120บาท คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ จำนวน 927,500 บาท
– โดยกล่าวหาว่า
กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ฐานภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้ประดู่(หวงห้าม)แปรรูป จำนวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ไม้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
-ฐานรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น ซึ่งไม้ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 70
– เหตุเกิดที่ โกดังสินค้าแทคโทน่า ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
– นำส่ง พงส. สภ.เชียงแสน ดำเนินคดี ตามปจว.ข้อ 4 เวลา 18.15 น. วันที่ 11 มี.ค.62 คดีที่ 58/62 ยึดที่ 16/62
– พงส.ร.ต.อ.ประสงค์ สมพรเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย เบอร์ติดต่อ 0833209494
-ด.ต.เสนอ หลวงขัน รายงาน 06-2596-5922

 


 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 15.15 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก. ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4, พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วย
– จนท.ศ.ปทส.ภ.จว.เชียงใหม่
– จนท.ตชด. 33 บก.ตชด.
ร่วมทำการตรวจยึด ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ค.112/2562 จำนวน 1 ราย/ผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย
พร้อมด้วยของกลางดังนี้
1. แท่นวงเดือน จำานวน 3 แท่น
2. มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
3.ใบเลื่อยวงเดือน จำนวน 3 ใบ
4.ไม้แปรรูป/ไม้เก่า (ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ฯ) จำนวน 20 แผ่น/เหลี่ยม
โดยกล่าวหาว่า : กระทำความผิด ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (ม.48) และ กระทำความผิด ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 (ม.12 ประกอบ ม.50)
: สถานที่จับกุม
– ภายในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ไม่มีชื่อ อยู่ในเขต (บ้านกาด) ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ( เวลา 15.15 น.) ของวันที่ 11 มีนาคม 2562
นำส่ง พงส. สภ.หางดง จ. เชียงใหม่
– ปจว.ข้อ 4
คดีอาญาที่ 132/2562
ยึดทรัพย์ที่ 33/2562
ลง 11 มี.ค. 2562
เวลา 19.20 น.
(พ.ต.ท.วิเชียร ชมพู )
พงส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร.ต.อ.วิวัฒน์ ห้าวหาญ
(รายงาน)

Recent Posts