In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

1 ก.ค. 2562

โดยการอำนวยการสั่งการ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4
บก.ปทส. โดยร่วมกับ
– ชุด ชป.ศปทส.ภ.5
-ชุด ชป.ศปทส.ภ.จว.เชียงใหม่
-จนท.ชป.ศปทส.ภ.จว.ลำพูน
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ.3 (แม่อาว) จ.ลำพูน
-จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษที่ 1
สนง.ป้องกันฯ ที่ 3 (ภาคเหนือ)
-จนท.ฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน

ได้ร่วมกันออกปฎิบัติหน้าที่ตามหมายค้นของศาล จ.ลำพูน เลขที่หมายค้น ค.46/2562 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562 เข้าทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ 153 ท้องที่บ้านห้วยไฟ หมู่ 6 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมกันตรวจยึด : ของกลาง ดังนี้
– ตัวนิ่มหรือลิ่น สายพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis Javanica) จำนวน 2 ตัว (น้ำหนักรวม 10 กก.) ซึ่งอยู่ในบัญชีลำดับที่ 157 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 (พร้อมถังบรรจุ พลาสติก จำนวน 2 ถัง)

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 (ม.19)

เหตุเกิดบริเวณ :
บ้านเลขที่ 153ท้องที่บ้านห้วยไฟ หมู่ 6 ต.นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ 2562
เวลาประมาณ 11.30 น.

นำส่ง พงส.สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลำพูน
คดีอาญาที่ 273/2562
ยึดทรัพย์ลำดับที่ 90/2562
ปจว.ข้อ 6 เวลา 16.00 น.
(ลงวันที่ 1 ก.ค.2562)
พ.ต.ท.ดุษฎี ศรีสุวรรณ
โทร. 086-9234648

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ร.ต.อ.วิวัฒน์ ห้าวหาญ)
รายงาน

Recent Posts