In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

-สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ จ.พะเยา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
วันที่ 16 ก.พ.2562 เวลาประมาณ 10.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส.,พ.ต.ท. โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี สว.กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.2(นาปรัง),พย.6(ออย)
– เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.ปง
– กำนันตำบลนาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
– ผู้ใหญ่บ้านห้วยแม่แตง ม.6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
– เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ประจำ จ.พะเยา

– ตรวจยึด 1 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิด

พร้อมด้วยของกลาง
1.พื้นที่บุกรุกแปลงที่ 1 จำนวน 15-0-6 ไร่(ค่าเสียหายของรัฐอยู่ระหว่างการคิดค่าเสียหาย)
2.พื้นที่บุกรุกแปลงที่ 2 จำนวน 7-3-72 ไร่(ค่าเสียหายของรัฐอยู่ระหว่างการคิดค่าเสียหาย)
3.พื้นที่บุกรุกแปลงที่ 3 จำนวน 6-0-32 ไร่(ค่าเสียหายของรัฐอยู่ระหว่างการคิดค่าเสียหาย)
4.ไม้สักท่อน จำนวน 19 ท่อน ปริมาตร 2.37 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐ 142,200 บาท
5.ไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 26 ท่อน ปริมาตร 5.57 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐ 162,225 บาท

– โดยกล่าวหาว่า

1.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 55 “ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” , มาตรา 11 “ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต , มาตรา 69 “มีไม้สักท่อนอันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และมีไม้กระยาเลยท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 “ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”

– สถานที่จับกุม ห้วยดงดำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม ม.8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
– นำส่ง พงส. สภ.ปง ดำเนินคดี ตามปจว.ข้อ 4 เวลา 19.00 น. วันที่ 16 ก.พ.2562 คดีที่ 49/62 ยึดที่ 25/62 ร.ต.อ.สมปอง วงศ์ใหญ่ พงส.
ด.ต.ศิรวิทย์ รวมจิตร รายงาน 085-2440032

 

Recent Posts