In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

(23 พ.ค.2562)

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท. อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4, พ.ต.ต.ยศวัตน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ
– จนท.ศ.ปทส.ภ.จว.เชียงใหม่
– จนท.ตร.สภ.แม่แตงเชียงใหม่
– จนท.ป่าไม้ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานสนับสนุนป้องกัน พื้นที่ 3 (ภาคเหนือ)
– เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้เชียงใหม่
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.6 (ปางกว้าง)

ร่วมกัน ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ที่มีชื่อว่า “พุทธอุทยาน อัครปัญโญ เจริญธรรม คุ้ม 8” และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หลังจากมีผู้หวังดีร้องเรียนว่า มีราษฎรและนายทุนได้มีการบุกรุกพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขะจาน เขตท้องที่ หมู่บ้านแม่ขะจาน หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขะจานถูกบุกรุกพบมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะแบบถาวร นอกจากนี้ยังมีพืชผลอาสิณ เช่น มะม่วง ลำไย มะพร้าว ฯลฯ พื้นที่บางส่วนได้มีการล้อมรั้วลวดหนามแสดงอาณาเขตกั้นแต่ละแปลงอย่างชัดเจนอันเป็นการเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าต้นไม้มีร่องรอยของการทำไม้คือการการต้นไม้เพื่อไม่ให้ลำเลียงน้ำและสารอาหารเลี้ยงลำต้น ทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายจำนวนมากและพบตอไม้ถูกตัดฟันมีลักษณะใหม่คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจพิกัดพื้นที่ (โดยมีพระพัฒนศักดิ์อคคปณญโณ ซึ่งพำนักในสถานที่ตรวจสอบดังกล่าว เป็นผู้นำชี้การตรวจของคณะเจ้าเจ้าหน้าที่)
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะรายงานผลการสืบสวนให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

สถานที่ตรวจสอบ : สถานปฏิบัติธรรม ชื่อว่า “พุทธอุทยาน อัคคะปัญโญเจริญธรรม คุ้ม 8” ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่บ้าน แม่ขะจาน ม.7 ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
เริ่มตรวจสอบ เวลา 13.00 น.(ของวันที่ 23 พ.ค. 2562)

ลงประจำวันข้อที่ 5 เวลา 15.10 น. ( ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562)
คดีอาญาที่ 322/2562
พงส. พ.ต.ท.พิพัฒน์ บัวเข็ม
Tel.080-0311776
(สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ. วิวัฒน์ ห้าวหาญ
( รายงาน)

Recent Posts