In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 เวลาประมาณ 13.00 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.อ.เฉลิมพงศ์ หม้อทอง หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.นครสวรรค์ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ นว 4 (ห้วยน้ำลาด)
– เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
– เจัาหน้าที่ตำรวจสภ.ไพศาลี
– ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์
– ร่วมกันทำการตรวจยึด/จับกุม ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลาง
1.ไม้ห้วงห้ามแปรรูป (ไม้แดง) จำนวน 27 แผ่น ปริมาตร 0.95 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 47,500 บาท)
2.ไม้ประดู่ แปรรูป 154 แผ่น ปริมาตร 1.25 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหาย 87,500 บาท
3.เลื่อยโซยนต์ สีฟ้า ยี่ห้อ T0SAKI พร้อมบาร์ยาว 22 นิ้ว 1 เครื่อง .
4.บ้านน๊อกดาว 1 หลัง
– โดยกล่าวหาว่า
1.กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.48 ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้มีไม้ชนิดอื่น เป็นจำนวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
2.พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 17 ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3.พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 53 ตรี ฐาน ภายในเขตควบคุมมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซื่งสิ่งประดิษฐ์ (บ้านน๊อกดาว) ทำด้วยไม้ห้วงห้าม(ไม้มะค่าโม่ง)โดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณร้านค้าไม้เมืองใหม่เลขที่ 86 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.วังข่อย อ.ไพศาลีจว.นครสวรรค์
– นำส่ง พงส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 20.00 น. คดีที่ 85/62 ยึดทรัพย์ที่ 50/62 ลง 9 เม.ย.62
ร.ต.อ.ภาสกร เรืองศีรธัญกิจ พงส. (ร.ต.อเฉลิมพงศ์ หม้อทอง.068-8667154 รายงาน)

Recent Posts