In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการปฏิบัติ
ของวันที่ 20 มี.ค.2562 ดังนี้
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วย สายตรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
-จนท.กก.ตชด.33(เชียงใหม่)
-จนท.ปทส. ภ.จว.เชียงใหม่
ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม จำนวน 1 ราย
ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน :
-น.ส.มะคิ่น ยู อู อายุ 24 ปี สัญชาติพม่า ตามบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยเลขที่ 007401 410966 6

เหตุเกิด : สวนส้มของนายพัชระ แซ่ลี ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงและ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ท้องที่บ้านเอียก ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันเวลาเกิดเหตุ : วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 12.20 น.

โดยกล่าวหาว่า : “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ ”

: นำส่ง พงส.สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-ลง ปจว.ข้อ 8 เวลา 22.44
-คดีอาญาที่ 161/62
(พ.ต.ต.ปพน ตาขันทะ-083-5785548)

 


สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการปฏิบัติ
ของวันที่ 20 มี.ค.2562 ดังนี้
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.พร้อมด้วย สายตรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
-จนท.กก.ตชด.33(เชียงใหม่)
-จนท.ปทส. ภ.จว.เชียงใหม่
ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม จำนวน 1 ราย
ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน :
-นายซอ ไค ซูไฮ อายุ 24 ปี สัญชาติพม่า (พาสปอร์ต)เลขที่ MC 955544

เหตุเกิด : สวนส้มของนายพัชระ แซ่ลี ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงและ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ท้องที่บ้านเอียก ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันเวลาเกิดเหตุ : วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 12.20 น.

โดยกล่าวหาว่า : “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ ”

: นำส่ง พงส.สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-ลง ปจว.ข้อ 8 เวลา 22.45
-คดีอาญาที่ 160/62
(พ.ต.ต.ปพน ตาขันทะ-083-5785548)


 

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการปฏิบัติ
ของวันที่ 20 มี.ค.2562 ดังนี้
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.พร้อมด้วย สายตรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
-จนท.กก.ตชด.33(เชียงใหม่)
-จนท.ปทส. ภ.จว.เชียงใหม่
ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม จำนวน 1 ราย
ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน :
-น.ส.ไช เน ชอ อู อายุ 34 ปี สัญชาติพม่า (ไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีใบอนุญาตทำงาน)

เหตุเกิด : สวนส้มของนายพัชระ แซ่ลี ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงและ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ท้องที่บ้านเอียก ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันเวลาเกิดเหตุ : วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 12.20 น.

โดยกล่าวหาว่า :
– เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

: นำส่ง พงส.สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-ลง ปจว.ข้อ 8 เวลา 22.46
-คดีอาญาที่ 162/62
(พ.ต.ต.ปพน ตาขันทะ-083-5785548)


วันที่ 20 มี.ค.2562
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วย สายตรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
-จนท.กก.ตชด.33(เชียงใหม่)
-จนท.ปทส. ภ.จว.เชียงใหม่

ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม จำนวน 1 ราย  ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน :
-นายวัน สว่าง อายุ 22 ปี สัญชาติพม่า (ไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีใบอนุญาตทำงาน)

เหตุเกิด : ภายในบ้านเลขที่ 82 ท้องที่บ้านเอียก ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันเวลาเกิดเหตุ : วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 17.25 น.

โดยกล่าวหาว่า :
– เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

: นำส่ง พงส.สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-ลง ปจว.ข้อ 9 เวลา 23.00 น.
-คดีอาญาที่ 163/62
(พ.ต.ต.ปพน ตาขันทะ-083-5785548)

Recent Posts