In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.40 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 6 (อำเภอ สบเมย) เจ้าหน้าที่ ทหารพราน 3602 แม่สะเรียง , เจ้าหน้าที ฝ่ายปกครอง อ.สบเมย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบเมย ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.มส. และผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบ

ตรวจยึด จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหลบหนี

– ตรวจยึด
1.ไม้สักแปรรูป จำนวน 3 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.47 ลบ.ม. ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 56,400 บาท

 

อุปกรณ์การกระทำผิด

1.รถยนต์กะบะ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคาประเมิน 50,000 บาท

2.เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาประเมิน 4,000 บาท

โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฐาน ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิด บริเวณบ้านถนนเส้นทางบ้านแม่สามแลบ – บ้านสิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นำส่ง พ.ต.ต.อุดร อุตรชน พงส.สภ. สบเมย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.30 น. คดีที่ 21/2562 ยึดทรัพย์ที่ 5/2562 ลง 27 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

Recent Posts