In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. จว.แม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสาละวิน เจ้าหน้าทีอุทยานสาละวิน เจ้าหน้าทีกรมทหารพราน ที่ 36 แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสาหิน เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น และราษฎร จิตรอาสา บ้านโพซอ

ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสพภัยด้งนี้

– วันที่ 1 กันยายน 2562 ได้ร่วมกันเปิดเส้นทางดินไหลถล่มปิดทับเเส้นทาง แม่สะเรัยง – บ้านเสาหิน ช่วงระหว่าง บ้านแม่ต็อบ – บ้านโพซอ จำนวน 3 จุด ขณะนี้เปิดการสัญจรระหว่าง บ้านโพซอ – แม่สะเรียง ได้ตามปกติ

– วันที่ 2 กันยายน 2562 ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด ล้างดินโคลน ที่ไหลถล่มทับถม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ที่ได้ด้รับความเสียหาย ไห้กลับสู่สภ่าพปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

 

Recent Posts