In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 6 (อำเภอสบเมย) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กองก๋อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สบเมย เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย ที่ 3607

ตรวจยึด 1 ราย ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด – ตรวจยึด พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 4 – 1 – 12 ไร่ ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 292,085.26 บาท โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 “ฐาน ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย บริเวณป่าบ้านแม่แพหลวง หมู่ 5 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นำส่ง พ.ต.ท.อิทธิพัฒน์ บุญรัตน์สลากร พงส.สภ. กองก๋อย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.00 น. คดีที่ 17/62 ลง 4 กรกฎาคม 2562

ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

 

Recent Posts