In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 3 พฤษภาคม2562 เวลา 10.00 น.

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก. 4 บก.ปทส. พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. สั่งการ ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส.จว.แม่ฮ่องสอน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า มส.5 (อำเภอแม่สะเรียง) ร่วมกันตรวจยึด
1.ไม้สักแปรรูป จำนวน 7 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.12 ลบ.ม. ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 12,320 บาท
2.ไม้สักท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.99 ลบ.ม.ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 25,920 บาท

โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , ฐาน มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงรอยตรารัฐบาลขาย และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฐาน ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิด บริเวณป่าบ้านแม่จ๋อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นำส่ง ร.ต.อ.นรภัทร์ ทองดี พงส.สภ.แม่สะเรียง ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 16.39 น. คดีที่ 105/2562 ยึดทรัพย์ที่ 37/2562 ลง 3 พฤษภาคม 2562

ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

Recent Posts