In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

แม่ฮ่องสอน
สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. จว.แม่ฮ่องสอน
-วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. สั่งการ ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย), เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 5 (อำเภอแม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กองก๋อย อ.สบเมย ตรวจยึด – จับกุม 1 ราย  – ตรวจยึด
1.ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้สน) จำนวน 21 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.37 ลบ.ม. ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 7,400 บาท อุปกรณ์การกระทำผิด 1.เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมบาร์และโซ่เลื่อย จำนวน 1 เครื่อง ราคาประเมิน 3,000 บาท
โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน แปรรูปไม้ และมีไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้สน)ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิด บริเวณบ้านนายพลวัต สกลทรัพย์ บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นำส่ง พ.ต.ท.วุฒิชัย กลิ่นสิงห์ พงส.สภ. กองก๋อย อ.สบเมย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.00 น. คดีที่ 7/2562 ยึดทรัพย์ที่ 2/2562 ลง 22 มีนาคม 2562 ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

Recent Posts