In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 5 (อำเภอแม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่ ตชด.337 แม่สะเรียง , เจ้าหน้าที ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แม่สะเรียง

ตรวจยึด – จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมไม้สักแปรรูป จำนวน 53 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.14 ลบ.ม. ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 12,540 บาท  โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิด บริเวณบ้านเลขที่ 113/7 หมู่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำส่ง ร.ต.อ.ประเสริฐ ภูมิไทย พงส.สภ. แม่สะเรียง ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 17.10 น. คดีที่ 29/2562 ยึดทรัพย์ที่ 13/2562 ลง 9 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

 

Recent Posts