In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. จว.แม่ฮ่องสอน
-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. 5 (อำเภอแม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง และ เจ้าหน้าที่ ตชด.337 แม่สะเรียง ตรวจยึด 1 ราย ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด

– ตรวจยึด
1. ไม้สักท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.40 ลบ.ม.ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 3,200 บาท
2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 44 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.18 ลบ.ม. ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 12,980 บาท โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 “ฐาน ทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย บริเวณป่าบ้านดงหลวง หมู่ 7 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำส่ง พ.ต.ต.บัญชา ปิ่นประยูร พงส.สภ. แม่สะเรียง ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 19.30 น. คดีที่ 27/2562 ยึดทรัพย์ที่ 10/2562 ลง 4 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ต.อ.หาญณรงค์ แตงน้อย 087 1791273 รายงาน

Recent Posts