In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 11.10 น.
กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการ สั่งการของพ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รองผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ได้ร่วมกับ
– จนท.อุตสาหกรรมจังหวัด สุโขทัย
– จนท.ทสจ.สุโขทัย
– จนท.ทหาร กอ.รมน.สุโขทัย
– จนท.ฝ่ายปกครอง อ.บ้านด่านลานหอย
– จนท.เทศบาล ตำบลหนองหญ้าปล้อง
– จนท.ตำรวจ สภ.บ้านด่านลานหอย
– จนท.สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย
– อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย

เข้าตรวจสอบโรงงานทำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ชื่อ บ.ศิลาพัฒนา (1968)จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย  ตาม หนังสือ กก.4 บก.ปทส.ที่ 0026.74/318 ลง 7 ก.พ.62
ได้ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน พบโรงงานมีระบบป้องกันฝุ่นละอองในการ Mix Concrete โดยใช้ถุงกรอง(bag filter) มีการสเปรย์น้ำในการควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งคัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษและฝุ่นละออง ทางอากาศ
เสร็จสิ้นการตรวจเวลา 11.50 น. ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ โทร.081 4753500 รายงาน

Recent Posts