In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส.จว.สุโขทัย รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น.

กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.

– ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ หัวหน้าสายตรวจฯ จว.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วย
1.เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์)
2.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.4 (ตาก)
3.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สุโขทัย
4.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด. 314
5.เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
6.เจ้าหน้าที่สายตรวจฯสายที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
7.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บ้านแก่ง
– ตรวจยึด 1 ราย
– ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 57 – 1 – 61 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 2,868,619 บาท
– โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

– เหตุเกิดบริเวณป่าลอยนาสา บ้านปง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ
– นำส่ง สภ.บ้านแก่ง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 13.30 น. คดีอาญาที่ 27/62 ลงวันที่ 5 เม.ย.62  พงส. ร.ต.อ.(ญ)พิมพ์ลภัทร ปลื้มจิตต์

ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ
โทร 081 4753500
ผู้รายงาน

Recent Posts