In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.

– ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ หัวหน้าสายตรวจฯ จว.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วย
1.เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.11 (แม่เทิน)
2.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 สำนักที่ 4 (ตาก)
3.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สุโขทัย
4.เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.ศรีสัชนาลัย
5.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 3 สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย
7.กำนัน ต.แม่สิน
8.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.แม่สิน

– ตรวจยึด 1 ราย
– ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ 1 – 2 – 16 ไร่

– โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 มาตรา 55
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14
– เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยแม่ขมึงน้อย หมู่ 8 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
– นำส่ง สภ.ศรีสัชนาลัย ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 18.00 น. คดีอาญาที่ 91/62 ลงวันที่ 5 มี.ค.2562
พงส. ร.ต.ต.อนุสรณ์ เนียมแจ้ง

ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ
โทร 081 4753500
ผู้รายงาน

 


 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.

– ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ
หัวหน้าสายตรวจฯ จว.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วย
1.เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.11 (แม่เทิน)
2.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 สำนักที่ 4 (ตาก)
3.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สุโขทัย
4.เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.ศรีสัชนาลัย
5.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 3 สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย
7.กำนัน ต.แม่สิน
8.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.แม่สิน

ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ 1 – 1 – 97 ไร่
– โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 มาตรา 55
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14

– เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยแม่ขมึงน้อย หมู่ 8 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
– นำส่ง สภ.ศรีสัชนาลัย ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 18.10 น. คดีอาญาที่ 92/62 ลงวันที่ 5 มี.ค.2562

พงส. ร.ต.ต.อนุสรณ์ เนียมแจ้ง
ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ
โทร 081 4753500
ผู้รายงาน

Recent Posts