In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.
กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.

– ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำหัวหน้าสายตรวจฯ จว.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วย
1.เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์)
2.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 สำนักที่ 4 (ตาก)
3.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สุโขทัย
4.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.4 (ตาก)5
5.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแก่ง
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด. 314
7.กำนัน ต.บ้านแก่ง
8.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก่ง

ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 5 – 0 – 99 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 197,097 บาท

– โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14
ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

– เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยหยวก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหยวก ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
– นำส่ง สภ.บ้านแก่ง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.00 น. คดีอาญาที่ 16/62 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
พงส. ร.ต.อ.คนึง อินสุนทร

ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ
โทร 081 4753500
ผู้รายงาน

Recent Posts