In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

กก.4บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4บก.ปทส., พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.และ พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4บก.ปทส.

ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์
-เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2 (วัดโบสถ์)
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 9 (ปากพาน-น้ำโจน)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4บก.ปทส.
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัดโบสถ์)

ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก

แปลงที่ 1 จำนวน 75-3-96 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ จำนวน 5,185,878.21.-บาท

แปลงที่ 2 จำนวน 91-0-03 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ จำนวน 6,210,858.22.-บาท

โดยกล่าวหาว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
-ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 มาตรา 55
-ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14

เหตุเกิดที่บริเวณป่าหลัง บ้านโป่งแค หมู่ที่ 10 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค

ร.ต.อ.ปราโมทย์ แดนสมโภชน์ รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร.0901495460

Recent Posts