In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 13.15น. สายตรวจจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน)
โดยการ อำนวยการสังการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส ร่วมกับ
1.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17(แม่มอกตอนขุน)
2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1
ตรวจยึด พื้นที่บุกรุก จำนวน 1แปลง เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา (ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 2,950,860 บาท) โดยกล่าวหาว่า กระทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี ฐาน ” ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดไม่ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2559 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 71 ในราชการปัจจุบัน มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯลฯ”
เหตุเกิดที่ บริเวณป่าดอยเขาหนัง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านเด่นไม้ซุงหมู่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ส่ง สภ.เวียงมอกดำเนินคดี ตาม ปจว. ข้อ 3 คดีที่ 11/62 ลงวันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 20.30 น. ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ พงส.

Recent Posts