In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจจังหวัดครศรีธรรมราชกก.๕ บก.ปทส. รายงานผลการปฏิบัติดังนี้. วันที่ (22เม.ย.2562) เวลา ๑๑.๓๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕ บก.ปทส. พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส. พ.ต.ท.มนต์ชัย บุญเลิศ สว.กก.๕ บก.ปทส.สนธิกำลังร่วมกับ
1.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า นศ.6(บางขัน)
2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอทุ่งใหญ่
3.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่
4.เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายเเดนที่427

ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ ป่าถูกบุกรุก 1แปลง จำนวน3-2-09 ไร่ ค่าเสียหายต่อรัฐ 525,843.75 บาท ตรวจพบมีการโค่นล้มไม้และไม้แปรรูปจำนวน 1กองได้ตรวจนับไม้จำนวน 178ชิ้นเป็นไม้สุเรียนซึ่งเป็นไม้ห้วงห้ามลำดับที่ 121

เหตุเกิดท้องที่ บ้านเขานางนอน หมู่ที่7 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ จ.นครศรีธรรมราช

โดยกล่าวหาว่ามีความผิด
1 กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484ม.54 ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองป่าเพิ่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
2 กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ ศ.2507ม.14 ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง เเผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียเเก่สภาพป่าสงวนเเห่งชาติโดนไม่ได้รับอนุญาติ
3 กระทำผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมเเละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ม.97 ฐานผู้ใดกระทำการหรือละเว้นกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอ้นเป็นการทำลายหรือทำให้สูญเสียหรือเสียหายเเก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายหรือเสียหายไป
4 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.11 ฐานทำไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกินปริมาตร 0.20 ลบม.

นำส่ง พงส.สภ.ทุ่งใหญ่ ข้อ ปจว.ข้อ 10 เวลา 19.00 น. 322/62
23 เมษายน /62
ข้อ ปจว.ข้อ11เวลา19..30 น.159/62 ยึด159/62
23/เม.ย/62

ร.ต.อ.อนันต์ พานิชกุล
ด.ต.สุนทร ชูเกิด รายงาน

Recent Posts