In ข่าวสารทั่วไป

cihzjudj5hpnxj92go2gsph781wzc0uv8d

วานิลลามีด้วยกัน 2 ชนิดพันธุ์ คือ ชนิดมีใบกับไม่มีใบ ส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์จะคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่างแต่ที่จะแนะนำในวันนี้เป็น “วานิลลา” ชนิดไม่มีใบ ดอกมีกลิ่นหอม มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับชนิดมีใบทุกอย่างได้แก่ ฝักหรือผลมีกลิ่นหอมใช้แต่งกลิ่นอาหารและยาในรูปสารบริสุทธิ์หรือทิงเจอร์ โดยใช้ฝักหรือผลแห้งหมักกับแอลกอฮอล์ให้เจือจางก่อนนำไปใช้ได้ดีมาก ปัจจุบันมีการแปรรูปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมากมาย

วานิลลาชนิดไม่มีใบ จัดอยู่ในจำพวกกล้วยไม้และเป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก ลำต้นอวบน้ำกลมบ้างเป็นสันเหลี่ยมบ้างและเป็นข้อๆ ในแต่ละข้อจะมีรากหรือมือจับแตกออกเป็นเส้นๆคล้ายกับต้นพญาไร้ใบ ลำต้นหรือเถาสามารถเลื้อยได้ไกลเกินกว่า 5 เมตร แตกกิ่งแขนงหรือลำต้นบริเวณข้อ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็ก 3-5 ดอก หรืออาจมีมากกว่านั้นได้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินปลูก มีกลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน มีเกสรตัวผู้เป็นกระจุกอยู่ใจกลางดอก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว ดอกมีกลิ่นหอมเย็นเป็นเอกลักษณ์ เวลามีดอกหลายๆช่อและดอกบานพร้อมกันจะดูสวยงามและส่งกลิ่นหอมเป็นที่ประทับใจมาก

ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ผลอ่อนสีเขียว เมื่อผลแก่จะเป็นสีคล้ำขึ้น เมื่อนำฝักหรือผลไปตากแห้งจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ระบุข้างต้น มีดอกและติดผลหรือฝักได้ตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและปักชำกิ่งโดยตัดบริเวณข้อลำต้นที่มีรากหรือมือเกาะ ซึ่งตามธรรมชาติของ “วานิลลา” ชนิด ไม่มีใบมีขึ้นเองได้ในป่าดิบชื้นทั่วไปของประเทศไทย พบมากที่สุดทางภาคใต้และแถบจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี

มีต้นขายที่ ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 21 แผง “คุณพร้อมพันธุ์” ราคาสอบถามกันเอง เหมาะจะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ตามทีกล่าวข้างต้นดีมากครับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1076337

Recommended Posts