In ข่าวสารทั่วไป

ลิงอุรังอุตังในภาษาอินโดนีเซียและ มาเลเซีย หมายถึง “ชาวป่า” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีแขนยาวกว่าขา ปรับตัวอาศัยอยู่ตามต้นไม้และรักสันโดษ แต่ไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากโครงการอนุรักษ์ลิงอุรังอุตังสุมาตราและนักวิทยาศาสตร์ด้านวิวัฒนาการพันธุกรรมแห่งมหาวิทยาลัยซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผยว่าพบกลุ่มประชากรขนาดเล็กลิงอุรังอุตังชนิดใหม่ในป่าบาตัง โตรู บนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

ปกติแล้วลิงอุรังอุตังพันธุ์สุมาตราเป็นที่รู้จักกันดีของนักวิทยาศาสตร์ จนกระทั่ง 20 ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบโครงกระดูกของลิงอุรังอุตังที่ตายหลังจากได้รับบาดเจ็บ เมื่อนำมาวิจัยทางพันธุกรรมก็พบว่ามันมีรูปร่างของกะโหลกและฟันที่แตกต่างไปจากลิงอุรังอุตังชนิดอื่น นักวิทยาศาสตร์จึง มั่นใจว่านี่คือลิงอุรังอุตังสายพันธุ์ใหม่ โดยตั้งชื่อว่า “ตาปานูลิ” (Tapanuli) และได้รับการพิจารณาเป็นสายพันธุ์ที่ 3 ต่อจากลิงอุรังอุตังสุมาตราและลิงอุรังอุตังบอร์เนียว

ลิงอุรังอุตังอยู่ในอันดับวานรที่นับเป็น หนึ่งในญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์ แต่ถูกล่าและคุกคามถิ่นที่อยู่อย่างรุนแรง โดยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัย การ ทำเกษตรกรรม รวมถึงการสำรวจเพื่อทำเหมืองแร่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่.

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1124035

 

 

Recommended Posts