In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

{ลำปาง: จับ ผตห.ลักลอบแปรรูปไม้หวงห้าม}

กกกกmyhome

กกกmyhome

 


สmyhome

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.สายตรวจ จว.ลำปาง สายที่ ๑(เมืองลำปาง)นำโดย ด.ต.วสุอนันต์ สารีพันธ์ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปทส. กับพวก โดยการอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ปทส.พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.๔ บก.ปทส.
พ.ต.ท.วันชัย ชัยชูโชติ รอง ผกก.๔ บก.ปทส.
พ.ต.ต.พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ สว.กก.๔ บก.ปทส.
ร่วมกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน คือ นายเมืองมา คำโท๊ะ อายุ ๔๔ ปี ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๒๑๒๐๐๒๐๒๑๙๘ อยู่บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๑๓ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง
พร้อมด้วยของกลางได้แก่
๑.ไม้สักแปรรูป จำนวน ๘๐ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๗๐,๘๐๐.- บาท
๒.ไม้สักท่อน จำนวน ๖๕ ท่อน ปริมาตร ๒.๐๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐเป็น ๘๐,๔๐๐ – บาท
๓.ไม้ยางแปรรูป จำนวน ๕๕ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๑๑.๐๔ ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๖๖๒,๔๐๐- บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
เหตุเกิดบริเวณ บ้านไม่ทราบเลขที่ หมู่ที่ ๒ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จว.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นำส่ง สภ.เกาะคา ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ ๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. คดีที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ ยึดทรัพย์ที่ ๕๓/๒๕๕๙

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts