In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. กับพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.ฯ , สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๔ (ลำเลียง )เจ้าหน้าทหารชุดตรวจศิลาหลัก กองกำลังเทพสตรี ฉก.ร.๒๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ระนอง เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ สำนัก ๑๑(สุราษฎร์ธานี )สายที่ ๓ จ.ระนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน ฯ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่หารชุดดังกล่าวข้างต้นว่าได้มีการลักลอบใช้เครื่องจักร(รถแบ๊คโฮแบบตัก) ตักหินในคลอง (คลองห้วยตาทอง) บ้านแพรกซ้าย ต.ลำเลียง จึงได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่ามีการลักตักหิน

จึงได้ออกตรวจสอบในพื้นที่ พบชาย ๑คนกำลังงขับรถแบ๊คโฮกำลังตักหินภายในคลองดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบ ทราบชื่อภายหลังคือ นาย ประสงค์ จันทร์เปล่ง อายุ ๔๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๒ หมู่ ๑ ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นคนขัดรถแบ๊คโฮ และ พบนาย วิริยะ รอดประไพ อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔/๔๗ หมู่ ๓ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ทราบชื่อภายหลัง เป็นคนขับรถบรรทุกหกล้อ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำเลียง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบจำนวน ๔ จุด ค่าเสียหายของรัฐ อยู่ระหว่างการตกตะกอนของดิน โดยกล่าวหาว่าผิด ๑.ฐาน ก่อสร้างแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ฐาน ผู้ใดเก็บของป่าหวงห้าม หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวงกับต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม. ๒๙ ๒.ฐาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเส่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ม. ๑๔ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้นำ นาย วิริยะ ฯ และ นายประสงค์ ฯ พร้อมด้วยของกลาง ทั้ง ๓ รายการ นำส่งและได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.กระบุรี จว.ระนอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิด บริเวณท้องที่ซอยบ้านแพรกซ้าย หมู่ ๗ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ตาม ปจว.ข้อ ๑ ลง ๑๔ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๑.๓๐ น. คดีฯ ๔๐๗/๒๕๖๑ ยึดฯ ๑๑๘/๒๕๖๑
พ.ต.ท.สันต์ แสงแก้วพะเนาว์ พงส.ฯ สภ. กระบุรี
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recommended Posts