In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที 17 ม.ค.2562 เวลา 07.00 -09.00 น. ภายใต้อำนวยการและสั่งการ ของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส.,และรอง ผกก (สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. มอบให้ พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2 บก.ปทส.และ ชุด ชป.4 เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ภ.จว.สระแก้ว ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมี ผวจ.สระแก้ว เป็นประธาน และทุกภาคส่วนราชการใน จ.สระแก้ว เป็นผู้ร่วมงาน ในส่วนของ กก.2 บก.ปทส.ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.อรรถพล ฯ เป็นตัวแทนของหน่วยฯเป็นผู้กล่าวแนะนำ หน่วยงานและภารกิจของงาน บก.ปทส. และจากการแนะนำหน่วยงาน ด้าน ปทส.ของ พ.ต.ท.อรรถพลฯ เป็นที่สนใจกับหน่วยอื่น โดยเฉพาะฝ่ายทหาร ได้มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับงาน ปทส.และยังได้รับคำชมเชยจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างดี

Recent Posts