In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

{ระนอง: จับ ผตห.ครอบครองตัวลิ้น}

พพmyhome

ดสmyhome

าสาสmyhome
วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 16.30 น. ร.ต.ท.ไสว อินทร์กลั่น รอง สว กก.5 บก.ปทส. กับพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐานวัฒน์ ธีรโชติเรืองชัย ผกก.5บก.ปทส. พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก. ปทส.พ.ต.ท.พรเทพ อินทรบ้าน สว.กก.5 บก.ปทส. สนธิกำลังกับ จนท.ทหาร ฉก.ร 25 กองกำลังเทพสตรี และ จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง
จับ นายพยน พินโยชัย อายุ 40 ปี
พร้อมด้วยของกลาง ตัวลิ้น จำนวน 1 ตัว น้ำหนัก4 กก.ค่าเสียหายตามราคาซื้อขายท้องถิ่น กก.ละ 1800 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
เหตุเกิดที่ บริเวณห้องเก็บของข้างหลังบ้านเลขที่ 25หมู่ที่ 2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
นำส่ง สภ.เมืองระนองปจว.ข้อที่ 20 เวลา 21.35 น.
คดีอาญาที่ 400/2559 ยึดทรัพย์ที่ 283/2559 ลง 29 มี.ค.2559

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย

 

Recommended Posts