In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

รณรงค์ป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างที่ผิดกฏหมาย

วันที่  30 ก.ย. 2561 พ.ต.ต.คณพล อุนะพำนัก สว.กก.1บก.ปทส. ส่ังการให้ เจ้าหน้าทีตำรวจชุดปฏิบัติการพื้นที่นครบาล 789มี ่ร.ต.ท.อดิเทพ ขาวลา รอง สว.(ป)กก1. บก.ปทส. ด.ต.พิภพ ฟูบินทร์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.่ ด.ต.ชาตรี สุริย์ฉาย ผบ.หมู่กก.1ด.ต.พงษ์เสถียร แน่ประโคน ผบ.หมู่ กก.1บก.ปทส.ร่วมกับนายสธน คงเงิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างที่ผิดกฏหมาย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ตลาดนัดจตุจักร แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพมานคร ดังนี้…


1.จัดนิทัศน์การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ.
2.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้ซื้อสัตว์ป่าและงาช้างที่ผิดกฏหมาย

 

Recommended Posts