In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

16 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด กรณีเหตุไฟไหม้บริเวณป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวไทร และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีตัวแทนของหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม ได้แก่
1.พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย รอง ผบก. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
2.นายชากรี รอดไฝ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) /มอบผู้แทน จนท.ฯอาวุโส
3.นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
4.นายศุภชัย สุขใส ผอ.ศปป.ที่ 4 (ภาคใต้)
5.หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
6.หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖
7.ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ( นครศรีธรรมราช )
8.ผอ.ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า เขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕
9.ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
10.หน.สถานีควบคุมไฟป่าควนเคร็ง
11.หน.สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย
12.ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
13.เจ้าพนักงานที่ดิน สาขาร่อนพิบูลย์
14.เจ้าพนักงานที่ดิน สาขาหัวไทร
15.เจ้าพนักงานที่ดิน สาขาเชียรใหญ่
16.เจ้าพนักงานที่ดิน สาขาชะอวด
17. เจ้าหน้าที่ DSI
18. ผู้แทน จาก สภ.(ที่เกิดเหตุ) จำนวน 7 สภ.
19. ผกก.5 บก.ปทส.พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.5 บก.ปทส.

ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จ.นครศรีธรรมราช (ส่วนหน้า) สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง

Recent Posts