In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

 

65512

65513

65514

(จาการ์ตา) 22-27 พ.ค.59
พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์ ผกก.ฝอ.บก.ปทส. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรม Borobudur กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย (16th ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime: SOMTC)

ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการหารือหัวข้อการลักลอบค้าสัตว์ป่าพืชป่าและไม้ผิดกฎหมาย (Wildlife and Timber Trafficking: WTT) ภายหลังจากที่มีการรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน AMMTC ให้เป็นฐานอาชญากรรมข้ามชาติที่อาเซียนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ (เพิ่มเติมจากเดิม 8 ฐานอาชญากรรม) เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

โดยในวันที่ 24 พ.ค.59 พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไทย นำเสนอร่างกรอบแผนงานอาเซียนในอาชญากรรมด้านนี้ ในฐานะที่ไทยเป็น Lead Shepherd เพื่อให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอื่นๆ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts