In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40 น  กก.4 บก.ปทส.  โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.9 (ขุนวัง)
เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร่องเคาะ เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.จว.ลำปาง โดย รส.ที่ ๓ (ร้อย ฝรพ.๓ ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่

ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 3 คน ได้แก่  1.นายนพชัย มะโนรมย์ อายุ 47 ปี พนักงานขับรถขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พบขับรถมาในที่เกิดเหตุ 2.นายสุริยัน มูลวัง อายุ 39 ปี พนักงานเก็บขยะประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พบนั่งอยู่ด้านซ้ายที่นั่งด้านหน้ารถขนขยะขับมาที่เกิดเหตุ  3.นายประไพล์ มูลทิน อายุ 49 ปี พนักงานเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พบนั่งอยู่บริเวณตรงกลางด้านหน้ารถในที่เกิดเหตุ
ร้องทุกข์กล่าวโทษ
1.นายชัยรัตน์ ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ ในฐานะบุคคลธรรมดา (ผู้บริหาร)
2.องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ในฐานะนิติบุคคล
ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก
-พื้นที่ป่าถูกบุกรุก เนื้อที่จำนวน 4 – 2 – 06 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 307,020.00บาท
อุปกรณ์ซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด
-รถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีส้ม เขียว ทะเบียน 81-4557 ลำปาง จำนวน 1 คัน (รถขนขยะ)
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
-มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ร่วมกันก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พระราชาบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดป่าทิศเหนือบ้านร่องเคาะ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1 หมู่ที่ 1๕ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.40 น. พิกัดกลางแปลง WGS 1984 UTM Zone 47 Q 0567040 E 2101966 N
นำส่ง สภ.ร่องเคาะ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 22.00 น. คดีอาญาที่ 86/2561 ยึดทรัพย์ที่ 51 /2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ร.ต.อ.นิวัต สิงห์สุธี พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
ผู้รายงาน

Recommended Posts