In ข่าวสารจาก บก.ปทส.


วันที่ ๔ ก.ย.๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. กับพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕ บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕ บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.ฯ ,
พ.ต.ท.ทศพร หงส์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๓(จปร.) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง


คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้พบมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง บริเวณซอยหมู่ที่ ๘ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จงระนอง ตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน ๑ แปลง ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสูง ไม่ได้ปลูกพืชผลอาสิน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้น ในที่เกิดเหตุไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๕ จุด คำนวณพื้นที่ได้ ๓-๓-๕๗ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ รอการตกตะกอนของดิน โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ ม. ๕๔ ฐานก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.กระบุรี จว.ระนอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เหตุเกิดในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ๒ ลง ๔ ก.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. คดีฯ ๓๘๖/๒๕๖๑

พ.ต.ท.สันต์ แสงแก้วพะเนาว์ พงส.ฯ สภ. กระบุรี
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recommended Posts