In ข่าวสารจาก บก.ปทส.


วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส.พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ต.สรายุทธ ศรีมัญจาบุรี สว.กก.5 เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ๑)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๑ (อ.จอมบึง) ๒)เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ชป.รส.อ.จอมบึง ๓)พนักงานสอบสอน สภ.จอมบึง ๔)สารวัตรกำนัน ต.รางบัว อ.จอมบึง ๕)ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ต.รางบัว อ.รางบัว และ๖)ตำรวจสายตรวจ ชป.ราชบุรี กก.๕ บก.ปทส.

ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซด์กรมป่าไม้เลขทะเบียน ๖๑๐๑๑๕๕ เรื่องลักลอบตัดไม้แปลงปลูกป่าของกรมป่าไม้ ท้องที่บริเวณหมู่ ๘ และ หมู่ ๑๐ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี โดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบโดยด่วน คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางใหม่จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่รวม ๑๑-๒-๓๑ ไร่ โดยในแปลง พบมีการทำเกษตรปลูกสับปะรด คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกันว่าการกระทำดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๔, ๕๕ ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าไม้ หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔, ๓๑ ฐานยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมนำเรื่องราวร้องทุกข์ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยให้นายอรุณ สิงโต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๑(จอมบึง) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และให้ ร.ต.อ.ธรรศวัจน์ บวรนันทเสถียร รอง สว.กก๕ บก.ปทส. เป็นพยานในคดี สำหรับมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมฯ แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ปจว.ข้อ ๖ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พงส. พ.ต.ท.ณรงค์ คุ้มภัย
ผู้รายงาน ร.ต.อ.ธรรศวัจน์ บวรนันทเสถียร

Recent Posts