In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (19ธ.ค.61) เวลา 14.00น. พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส. , พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.2 บก.ปทส. ตรวจสอบกรณี มีผู้บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน(ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก)และที่ดินหวงห้าม ตาม พ.ร.ก.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2492 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยร่วมกับ อธิบดีกรมป่าไม้ , ชุดพยัคฆ์ไพร , หน่วย กอ.รมน. , รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง , กรมที่ดินจังหวัดระยอง , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ร.ย.2 , อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และชาวบ้านในพื้นที่ พบว่า มีไม้หวงห้ามถูกตัดโค่น โดยใช้สีสเปรย์พ่นเป็นสัญลักษณ์  ต่อมาเดินทางตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบรถขุดดิน จำนวน 9 คัน จอดอยู่โดยมีนายปิยะมงคล เร่งสมบูรณ์สุข มาแสดงตัวรับว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขุดดิน โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ (สค.1)

จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวนี้เคยเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันกรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีข้อร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า และอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการสอบสวน ซึ่งจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป

Recommended Posts