In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.30 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดน่านโดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สมเกียรติ์ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง.ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.คมสัน มีภักดี สว.กก.4 บก.ปทส.
ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.7 (น้ำสา) ,นน.18(แช่แห้ง),นน.10 ( น้ำมวบ) ,นน.9(น้ำยา-น้ำสวด) , กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน และ ตำรวจ ตชด. 324
ตรวจยึดของกลาง ไม้กระยาเลยท่อน(ไม้สัตตบรรณ์หรือตีนเป็ด) จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.97 ลบ.ม คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 19,700 บาท.
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยม่วง ท้องที่บ้านห้วยหลอด หมู่ 5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน เมื่อ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.30 น.
นำส่ง สภ.เวียงสา จ.น่าน ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 00.10 น. คดีที่ 177/2559 ยึดทรัพย์ที่ 108/2559 ลง 4 กรกฎาคม 2559

5-1

5-2

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts