In ข่าวสารจาก บก.ปทส., ภาพกิจกรรม

ตำรวจท่องเที่ยวพันธุ์ใหม่

S__9551884

S__9551885

S__9551886

S__9551897

 

 

ตำรวจท่องเที่ยวสถานี4กอง1 กองบังคับการท้องเที่ยว (ท่าอากาศยานดอนเมือง). ปรับประยุกต์การทำงานให้ทันโลกสมัยใหม่และพร้อมรองรับก้าวสู่อาเซี่ยน โดยการทำงานเน้นการทำงานเคลื่อนที่ และสามารถเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจจับผู้ต้องหาได้โดยทันที นำทีมโดยท่านสว.อภิเษก ปิศโน มือปราบโลกไอที

โดยการทำงานแบ่งเป็น 2 ทีม

1. มีการตรวจเช็ครายชื่อผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินเกือบทุกเที่ยวบิน

2. มีการตรวจเช็คประวัติ เช็คมัคคุเทศก์ ลูกจ้างและ คนขับรถบริษยาทัวร์ทุกบริษัทที่ิยู่ในเขตท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยใช้ระบบการเช็ค polis และ ccoc แบบเคลื่อนที่ และเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา และท่านสว.เสกได้สร้างทีมงานที่เข้มแข็งขึ้นมาโดยการให้คว่มรู้และอบรมรองสารวัตรทุกคนให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือให้คล่องตัวและรวดเร็ว แม่นยำ รอบคอบ

นับเป็นมิติใหม่ และเป็นแบบอย่างแก่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจทั่วไป. ในการพัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ความสามารถ แสวงหาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน มาประยุกต์ใช้งานจนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ขอชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานดอนเมือง และทีมงานจากใจจริง

ท่านทำได้ น่าชื่นชมจริงๆ/สืบสวนประเทศไทย

ข่าวจากทางสถานี สนับสนุนโดย : กองบังคับการปรามปราบการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Recommended Posts