In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 3 ธ.ค.61  เวลา 11.50 น. ชป.2(อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท)  นำโดย ร.ต.ท.ไพรัตน์ นารถพินิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี) เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่1(ภาคกลาง) เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของโรงเลื่อยจักรอ่างทอง  ต.ตลาดกรวด
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นของนายชัชรินทร์ ผลการตรวจสอบพบว่าได้ขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง และมีไม้สักสวนป่าจำนวน 2 กอง ซึ่งนายชัชรินทร์ แจ้งว่าเป็นของลูกเขย พร้อมทั้งได้นำเอกสารมาแสดงให้ดู แต่เนื่องจากเป็นเวลาพลบค่ำและแสงสว่างไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไม้กองดังกล่าวต่อไปอีกครั้งหนึ่ง นำไปลง ปจว.สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง


ร.ต.อ.ศิริชัย. ศรีนิล
ด.ต.ไตรลักษณ์ ทับบุรี รายงาน

Recommended Posts