In ข่าวสารจาก บก.ปทส.


วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.  ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. กับพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.ฯ , พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส . สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑ (ละอุ่น ระนอง ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๔ (ลำเลียง) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๑๕ ชุด ๔๑๐๗ เจ้าหน้าที่ทหารชุด ฉก.ร. ๒๕ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรี จ .ระนอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๔ (ลำเลียง) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒/๓ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑ (ละอุ่น ระนอง )ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่ามีการครอบครองไม้ท่อนและไม้แปรรูป บริเวณท้องที่บ้านบางหมี หมู่ ๒ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง พบไม้ตะบูนและไม้ลำแพน จำนวน ๑๐ ท่อน ไม้ลำแพนแปรรูป จำนวน ๔ แผ่น ในที่เกิดเหตุไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ ค่าเสียหายของรัฐ ๑๑,๔๖๐ บาท โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ม.๑๑,๔๘,๗๓ ฐาน ทำไม้หรือเจาะหรือสับ หรือทำอันตราย ด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเขตควบคุมการแปรไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้หรือไม้แปรรูปปริมาติเกินกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร จึงได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.กระบุรี จว.ระนอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิด บริเวณท้องที่บ้านลำเลียงหมู่ ๒ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ตาม ปจว.ข้อ ๑ ลง ๔ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. คดีฯ ๓๘๔/๒๕๖๑ ยึด ฯ ๑๑๓/๒๕๖๑
พ.ต.ท.สันต์ แสงแก้วพะเนาว์ พงส.ฯ สภ. กระบุรี
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recommended Posts