In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึดlจับกุม ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า หัวหน้าสายตรวจฯ จว.น่าน พร้อมกับพวก ร่วมกับเจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.10 (เมืองน่าน), นน.13(น้ำสา), นน.15(นาสา) เจ้าหน้าที่สายตรวจสายที่ 2 ประจำจังหวัดน่าน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. 324 น่าน. เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการมวลชน อ.เวียงสา จ.น่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา จ.น่าน (ไม่พบผู้กระทำผิด) พร้อมด้วยของกลางไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้มะค่าโมง) จำนวน 6 แผ่นlเหลี่นม ปริมาตร 1.55 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 108,500 บาท.

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.ไว้ใความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาติ ฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต.ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ บริเวณข้างเส้นทางในป่าขุนห้วยงะ พิกัด 47Q 0703094E,2056291N ท้องที่บ้านห้วยสอน หมู่ 5 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จว.น่าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้า-ป่าห้วยสาลี นำส่ง ร.ต.อ.ปิยะพงษ์ กัญชนะ พงส. สภ.เ วียงสา จว.น่าน. ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 17.30 น. คดีที่ 313/61 ยึดทรัพย์ที่ 161/61 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2561
ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า  รายงาน

Recommended Posts