In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

https://nepolice.go.th
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561 ชุดปฏิบัติการ จ.กาญจนบุรี ได้ร่วมบูรณาการกับ อช.ลำคลองงู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมายค้นศาลจังหวัดทองผาภูมิ ที่ 52/2561 เข้าตรวจค้นบ้านผาสวรรค์รีสอร์ท ม.5 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ผลการตรวจค้น ยึดพื้นที่ 34 – 3 – 39 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 77 รายการ โดยกล่าวหา นายไพโรจน์ สุขจัน และ น.ต.บุญเลิศ สุขจัน ว่ากระทำผิด


– ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.54,55 ฐาน ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
– ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ม.14,31 ฐาน ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
– ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 ม.16(1)(13),ม.24,27 ฐาน ร่วมกันยึดถือหรือครอบครองที่ดิน และเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุเกิดที่ บ้านผาสวรรค์ ป่าบ้านห้วยสมจิตร ม.5 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
นำส่ง พงส.สภ.ทองผาภูมิ ตาม ปจว.ข้อ7 เวลา 17.50 น. ลง 3 ต.ค.2561 สำหรับเลขคดีและยึดทรัพย์ ทาง พงส.แจ้งว่าต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าเสียหายก่อน


ร.ต.ท.สวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง หน.ชุดปฏิบัติการฯ/รายงาน

Recommended Posts