In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ ( 6 ก.พ.62) เวลาประมาณ 11.00 น. ชุดปฏิบัติการ กก.1 บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. เข้าตรวจสอบความพร้อมและมาตรฐานเครื่องจักรของโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมน จำกัด ถนนสงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Recent Posts