In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ตามสั่งการของ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส., พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ให้ พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง) ลป.21 (แม่ตีบ)
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด
-ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน คิดค่าเสียหายของพึงได้รับเป็นเงิน ๑7,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อุปกรณ์ของกลางซึ่งใช้ในการกระทำความผิด
-รถขุดตักดิน (แบคโฮล) ยี่ห้อรถ โคมัสสุ เลขตัวรถ พีซี120-41361 ทะเบียนรถ ตค 1315 พะเยา จำนวน 1 คัน ประเมินราคา 400,000.-บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 54 ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ร่วมกันก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
-มาตรา ๑๔ ประกอบ มาตรา ๓๑ ฐาน “ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
-มาตรา ๙ ประกอบ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
เหตุเกิดบริเวณ บริเวณป่าในเขตสวนป่าแม่หยวก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านชนแดน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านร้อง อ.งาว จว.ลำปาง พิกัด ๔๗ Q ๐๕๙6๙๐๖ E UTM ๒๐๙6823N เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา ๑6.00 น.
นำส่ง สภ.งาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 22.00 น.
คดีอาญาที่ 48/2562 ยึดทรัพย์ที่ 18/2562
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ร.ต.อ.ยศพล หลักดี พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร. 0899988873
ผู้รายงาน

Recent Posts