In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.และ พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) สายที่ 2 (อ.เถิน) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.20 (แม่หวด) ลป.19 (แม่โป่ง) ลป.21 (แม่ตีบ)
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 ชุด ศปทส.ภ.5
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1

จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน คือ

พร้อมด้วยของกลาง
1.ไม้หวงห้าม (ประดู่)แปรรูป จำนวน 35 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.58 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐ
เป็นเงิน 110,600 บาท
2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 14,400
บาท (รายละเอียดตามบัญชีไม้ของกลางแนบบันทึกนี้)
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา 48 ประกอบ มาตรา ๗๓ ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้มีไม้หวงห้ามแปรรูปชนิดอื่นมีปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณ บริเวณบ้านเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 4 บ้านขุนแม่หวด ต.บ้านหวด อ.งาว จว.ลำปาง พิกัด 47 Q 0587034E UTM 2047801N

นำส่ง สภ.งาว ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 23.30 น. คดีที่ 413/2562 ยึดทรัพย์ที่ 158/2562
ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 08999 88873
ผู้รายงาน

Recent Posts