In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 2 (เถิน)

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.)ส่วนหน้า จังหวัดลำปาง ณ.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังนี้ – นายชูเกียรติ์ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 -นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง – นายดุลยวริญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง – นายเอช อาสุ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง – นายสมทรง บุตรพรม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า -ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1 -ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ลำปาง -เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.1 (แม่พริก) -เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.2 (แม่อาบ) -เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักาาป่าที่ ลป.16 (แม่ปะ) -เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักาาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน) -เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ อำเภอเถิน -เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน -เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ -เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย -เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม -เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงมอก -ผู้ใหญ่ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ 3 ต.แม่มอก อ.เถิน ฯ -ผู้ใหญ่ บ้านสะพานหินพัฒนา หมู่ 10 ต.แม่มอก อ.เถิน ฯ ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063-771-0718 รายงาน

Recent Posts